Me perfaqesues te UNEP

Në takimin e zhvilluar  në kuadër të projektit “Promovimi i rimëkëmbjes së gjelbër në sektorin e pyjeve në Shqipëri” që po zbatohet nga UNDP me fokus Pyjet dhe Energjinë. Në takim mori pjesë z. Artur Kala, Drejtori Përgjithshëm i AKP-së dhe përfaqësues të UNDP-së.

 

NJOFTIME