Në Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, Drejtori i Përgjithshëm, z.Artur Kala zhvilloi një takim më përfaqësues të FLAG mbi projektin Building Smart Forests, projekt i cili përfshin Shqipërinë dhe Malin e Zi

Në Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, Drejtori i Përgjithshëm, z.Artur Kala zhvilloi një takim më përfaqësues të FLAG mbi projektin Building Smart Forests, projekt i cili përfshin Shqipërinë dhe Malin e Zi.
Projekti synon zhvillimin e një Plani Operacional dhe instalimin e një sistemi teknologjik për detektimin e zjarreve në fazë të hershme, dronëve për mbikqyrje, ngritjen e kapaciteteve të strukturave të bashkive në të dyja vendet si dhe ngritjen e një grupi të përbashkët vullnetaresh.

 

 

 

NJOFTIME