Përmbledhje e aktiviteteve në kuadër të sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e pyjeve.

NJOFTIME