Dhuruam 700 fidana në Bashkinë Klos, në kuadër te muajit dhjetor, muajit të pyllëzimeve

Në kuadër të muajit dhjetor, muajt e pyjeve në bashkëpunim me Bashkinë Klos, nxënës të shkollave të mesme “ Shaban Çollaku Klos realizon mbjelljen e 700 fijeve pyjorë, nga Agjencia Kombëtare e Pyjeve në territorin e bashkisë Klos. Aktiviteti ju bashkua dhe një grup specialistësh pyjesh nuk është tashmë në pension duke më ndalur eksperiencën e shumë viteve në prag dhe të 100 vjetorit të sherbimit pyjor!

 

NOTIFICATIONS