Dhuruam 600 fidana në Bashkinë Kamëz, në kuadër te muajit të dhjetor, muajit të pyllëzimeve

Agjencia Kombëtare e Pyjeve në kuadër të muajit dhjetor, të pyjeve në bashkëpunim me Bashkia Kamëz dhe Fakultetin e Shkencave Pyjore , studentë të Fakultetit realizuan mbjelljen e 600  fidanave pyjorë, më shumë nga Agjencia Kombetare e Pyjeve në territorin e bashkisë Kamëz . Aktiviteti ju bashkua dhe një grup specialistësh pyjesh nuk është tashmë në pension duke më ndarë eksperiencën e tyre shumëvjeçare në prag dhe të 100 vjetorit të sherbimit pyjor!

 

NJOFTIME