Bashkia Fier

Në takimin e zhvilluar në bashkinë Fier me Kryetarin e Bashkisë dhe strukturën e pyjeve në bashki.

 

NJOFTIME