FotoALBUMI në 60 vjetorin e Shkollës së Mesme Teknike të Pyjeve “Kolë Margjini”

FotoALBUMI në 60 vjetorin e Shkollës së Mesme Teknike të Pyjeve “Kolë Margjini”

 

NJOFTIME