Në Agjenci, Drejtori i Përgjithshëm, z. Artur Kala, priti në një takim z. Janaq Male,CNVP Foundation dhe z. Erjon Istrefi, oficer ne zyrat e Bankës Botërore në Tiranë për fushën e Mjedisit

Në Agjenci, Drejtori i Përgjithshëm, z. Artur Kala, priti në një takim z. Janaq Male,CNVP Foundation dhe z. Erjon Istrefi, oficer ne zyrat e Bankës Botërore në Tiranë për fushën e Mjedisit, ku në fokus të takimit ishte “Gjendja dhe rendesia e Bimëve Mjekësore Eterovajore e Tanifere (BMET)”, ne zhvillimin e sektorit të pyjeve.
 Domodsoshmëria e inventarizimit të BMET.
Metodologjia dhe praktikat e deritanishme në inventarizimin kombëtar të pyjeve dhe lidhja e të dhënave mes sistemeve përfshirë edhe mundësinë e inventarizimit të BMET në të ardhmen.
Rëndësia e hartimit të një metodologjie të re qp duhet për inventarizimin e BMET duke e përfshirë në sistemin e të dhënave të pyjeve e të kullotave.
Bashkëpunimi, koordinimi i aktoreve dhe donatorëve për veprimtari që po ndërmerren në kuadër të vitit shqiptar të pyjeve sapo kanë filluar dhe do të intensifikohen në vijim, përmes aktiviteteve konkrete.

 

NJOFTIME