Në Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, me z .Jonathan Eischen (Unido, Viena), Prof. Dr. Leonidha Peri, Dekan i Fakulteti i Shkencave Pyjore dhe znj. Julinda Kllapi (Manaxhere e Klasterit të Industrisë së Drurit)

Kënaqësi të prisnim në Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, z .Jonathan Eischen (Unido, Viena), Prof. Dr. Leonidha Peri, Dekan i Fakulteti i Shkencave Pyjore dhe znj. Julinda Kllapi (Manaxhere e Klasterit të Industrisë së Drurit).
Vizita u zhvillua në kuadër te projektit “Nxitja e zhvillimit të vazhdueshëm në Industrinë e Drurit” ku partner është dhe Agjencia Kombëtare e Pyjeve.
Projekti financohet nga Qeveria Sllovene dhe implementohet nga UNIDO.
Qellimi i kësaj vizite ishte vlerësimi i mundësive të reja të bashkëpunimit me institucionin tonë.

 

 

 

NJOFTIME