Në Agjencinë Kombëtare të Pyjeve mikpritëm studentët e kursit të tretë të programit të studimit ”Inxhinieri Pyjorë” në Fakulteti i Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Në Agjencinë Kombëtare të Pyjeve mikpritëm studentët e kursit të tretë të programit të studimit ”Inxhinieri Pyjorë” në Fakulteti i Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës.
Specialistë të Drejtorisë së Analizës dhe Performancës trajtuan procese të punës që kryhen pranë AKP-së në kuadër të monitorimit të treguesve të procesit Forest Europe
Në fokus të diskutimeve ishin:
Përse na shërbejnë Kriteret Pan – Evropiane?
  • Kriteret sasiore të procesit 6
  • Kriteret cilësore të procesit 2

Indikatorët e monitorimit

  • Indikatorët sasiorë 35
  • Indikatorët cilësorë 17
Aspektet:
  • Vendim – marrja Politike
  • Metodologji Shkencore
  • Mjet komunikimi dhe dialogu
Agjencia Kombëtare e Pyjeve do të vazhdojë takimet me student të Fakultetit të Shkencave Pyjore duke treguar në vijueshmëri praktika pune që ndiqen pranë këtij institucioni.
“Kurdoherë të palodhur për të shtuar dhe përmirësuar pyjet tanë, për ti siguruar brezave të ardhshëm një Shqipëri më të gjelbëruar dhe të bukur”.

 

 

 

NJOFTIME