Në datë 2–5 tetor 2023, në takimin e organizuar në Sarajevë, Bosnje Hercegovinë, ku mori pjesë z. Artur Kala, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, takim u zhvilluar në kuadër të sesionit të 5-të të punës të Grupit Këshillues Rajonal të Ekspertëve për Pyjet nga Ballkani Perëndimor Regional Rural Development Standing Working Group (SWG RRD)

Në datë 2–5 tetor 2023, në takimin e organizuar në Sarajevë, Bosnje Hercegovinë, ku mori pjesë z. Artur Kala, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, takim u zhvilluar në kuadër të sesionit të 5-të të punës të Grupit Këshillues Rajonal të Ekspertëve për Pyjet nga Ballkani Perëndimor Regional Rural Development Standing Working Group (SWG RRD).
Fokusi i kësaj iniciative do të jetë, forcimi i rolit përfitues të ndërsjelltë në fushën e politikave pyjore, përfshirjen e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të praktikave të Menaxhimit të përgjithshëm të pyllit dhe gjuetisë në Ballkanin Perëndimor, në respekt të aspiratave të integrimit në BE, por edhe frymën e bashkëpunimit rajonal.

NJOFTIME