Në Has, z. Artur Kala, Drejtor i Përgjithshëm i AKP me Kryetarin e bashkisë Has, z. Miftar Dauti, dhe z. Rexhep Ndreu, Kryetar i Federata Kombetare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale organizuan një takim dialogues

Në Has, z. Artur Kala, Drejtor i Përgjithshëm i AKP me Kryetarin e bashkisë Has, z. Miftar Dauti, dhe z. Rexhep Ndreu, Kryetar i Federata Kombetare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale organizuan një takim dialogues.
Qëllimi i aktivitetit ishte nxitja e veprimeve dhe bashkëpunimit për arritjen e menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve dhe rimëkëmbjen e tyre duke përfshirë të gjithë aktorët, sidomos komunitetet vendore.
Veprimet dhe masat në kuadër të Vitit Shqiptar të Pyjeve 2024.
Përfshirja e Shoqatave dhe komuniteteve në menaxhimin dhe rimëkëmbjen e pyjeve.
Komunitetet kanë një marrëdhënie të pandashme me pyjet dhe duhet tëjenë partner të padiskutueshëm në përpjekjet për zhvillimin e tyre.

 

 

 

NJOFTIME