Në Hotel Rogner u mbajt takimi në kuadër të projektit “Promovimi i rimëkëmbjes së gjelbër në sektorin e pyjeve në Shqipëri”, mbështetur nga UNDP Albania

Në Hotel Rogner u mbajt takimi në kuadër të projektit “Promovimi i rimëkëmbjes së gjelbër në sektorin e pyjeve në Shqipëri”, mbështetur nga UNDP Albania.
Në takim morën pjesë përfaqësues nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Pyjeve dhe Fakulteti i Shkencave Pyjore.
Ky projekt perfshin :
Asistencë teknike dhe ligjore në drejtim të menaxhimit të qëndrueshëm te pyjeve.
Promovim të përpjekjeve për ndalimin e shpyllëzimeve, parandalimin e degradimit të pyjeve dhe rritjen e sipërfaqeve pyjore përmes invesimeve të lidhura me pylltarinë.

NJOFTIME