Në Gramsh, me nxënësit e shkolles Afez Berbiu, Kodovjat gjatë një ore edukative për ndërgjegjësimin, sensibilizimin e rëndësisë së burimeve pyjore

Agjencia Kombëtare e Pyjeve ne kuadër të ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit për rëndesinë e burimeve pyjore zhvilloi sot një orë edukative me nxënësit e Shkollës “Afez Berbiu” Kodovjat, në Gramsh.
Gjate këtij aktiviteti nxënësit u njohën me
vlerat dhe përfitimet globale të ekosistemeve pyjore, fakte interesante të fushës së pyjeve,
shtrirjen e pyjeve në vendin tonë dhe në bashkinë Gramsh. Te dhëna te rëndësishme për biodiversitetin, sekuestrimin e karbonit dhe kujdesin që duhet të tregojmë gjatë qëndrimit në pyll. Veprimet që duhen ndërmarre nëse ndeshen me nje vater zjarri ne pyll etj.
Gjatë bashkëbisedimit me nxënësit u fol për profesionin e Inxhinierit të pyjeve si dhe misionin e Agjencise Kombëtare të Pyjeve

NJOFTIME