Në Lushnje, në ekonominë pyjore Balaj-Mollas, rezervuari I Kasharajt do të mbillen 2500 fidanë të llojit Pishë e butë

Në Lushnje, në ekonominë pyjore Balaj-Mollas, rezervuari I Kasharajt do të mbillen 2500 fidanë të llojit Pishë e butë.

Të pranishëm ishin Kryetari “Bashkia Lushnje”, znj. Eriselda Sefa, dhe përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve.

 

NJOFTIME