Në takimi përmbyllës të projektit “Promovimi i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Tokës nëpërmjet Restaurimit të Integruar të Ekosistemeve”

Në takimi përmbyllës të projektit “Promovimi i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Tokës Nëpërmjet Restaurimit të Integruar të Ekosistemeve”, me fonde të GEF , zbatuar në Shqipëri nga UNEP,MTM me partnerë Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, Bashkinë Kolonje, URI dhe Univesitetin Bujqësor të Tiranës.

 

NJOFTIME