OSBE, në Workshop-in “ Gjetjet e vlerësimit bazë për inspektimet, investigimin dhe ndëshkimin e krimit mjedisor në Shqipëri”

Në ambientet e MAK Albania u zhvillua Workshop-i me temë “ Gjetjet e vlerësimit bazë për inspektimet, investigimin dhe ndëshkimin e krimit mjedisor në Shqipëri”.

Në takim morën pjesë, Ambasador Bruce Berton, Kryetar, OSCE Presence in Albania, znj Almira Zebi Xhembulla, Zëvëndës Ministër, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe z. Ilir Bala, Drejtor i Drejtorisë Menaxhimit dhe Kontrollit në AKP Agjencia Kombëtare e Pyjeve.

Ndër të tjera u diskutua:

– Rregullimi I handikapit të krijuar nga mbivendosja e disa strukturave për kontrollin e fondit pyjor dhe kullosor.

– Kalimin në prioritet të organeve të prokurorisë të krimeve në pyje.

NJOFTIME