Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, në kuadër të ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit për rëndësinë e burimeve pyjore, zhvilluan orë mësimore mbi rëndësine e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet”, në Shkollën e Mesme të Bashkuar “ Adem Alushi”, Krahës, Memaliaj, në Gjimnazin “ Sali Nivica”, Memaliaj, dhe në Gjimnazin “Abaz Shehu”, Tepelenë

Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, në kuadër të ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit për rëndësinë e burimeve pyjore, zhvilluan orë mësimore mbi rëndësine e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet”, në Shkollën e Mesme të Bashkuar “ Adem Alushi”, Krahës, Memaliaj, në Gjimnazin “ Sali Nivica”, Memaliaj, dhe në Gjimnazin “Abaz Shehu”, Tepelenë.
Nxënësit u njohën me;
Vlerat dhe përfitimet globale të ekosistemeve pyjore, fakte interesante të fushës së pyjeve,
shtrirjen e pyjeve në vendin tonë.
Të dhëna të rëndësishme për biodiversitetin, sekuestrimin e karbonit dhe kujdesin që duhet të tregojmë gjatë qëndrimit në pyll.
Dëmet dhe reagimi në kohë ndaj zjarreve në pyje.
Gjatë takimit me nxënësit u bisedua për politikat favorizuese të profesionit të Inxhinierit, teknikut të pyjeve si dhe misionin e tyre.

 

 

 

 

NJOFTIME