Takim në ambientet e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve Z. Artur Kala me ekipin e AKP-së zhvilloi një takim në ambientet e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural me Znj. Eranda Selmanaj Drejtor i Përgjithshëm dhe stafin e AZhBR-së.

 

NJOFTIME