Në takimin e zhvilluar me z. Hiroshi Nacata, z. Jun Hirashima, përfaqësues JICA, z. Sokol Konomi koordinator Teknik për Shqipërinë pranë Agjencisë Japoneze të bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Prof. Elvin Toromani, përfaqësues i Fakultetit të Shkencave Pyjore

Në takimin e zhvilluar me z. Hiroshi Nacata, z. Jun Hirashima, përfaqësues JICA, z. Sokol Konomi koordinator Teknik për Shqipërinë pranë Agjencisë Japoneze të bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Prof. Elvin Toromani, përfaqësues i Fakultetit të Shkencave Pyjore.

Z. Hiroshi Nacata si ekspert në fushën e pyjeve për Agjencinë Japoneze të Bashkëpunimit Ndërkombëtar “JICA” lançoi në fillim të takimit dy temat kryesore mbi të cilat do të ngrihen urat e bashkëpunimit midis AKP-së dhe JICA-as.

NJOFTIME