Në kuadër të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të eksperiencave në fushën e pyjeve, me ftesë të Drejtorisë së Pergjithshme të Pyjeve të Turqisë OGM, departamentit të mbrojtjes së pyjeve, perfaqësuar nga z. Hakan Ragibonglu

Në kuadër të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të eksperiencave në fushën e pyjeve, me ftesë të Drejtorisë së Pergjithshme të Pyjeve të Turqisë OGM, departamentit të mbrojtjes së pyjeve, perfaqësuar nga z. Hakan Ragibonglu, Drejtori i Pergjithshëm Z. Artur Kala, përfaqësues të Agjencisë Kombëtare te Pyjeve, Dekani I Fakultetit tw SHkencave Pyjore Z. Leonidha Peri dhe përfaqësues nga Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren, Z. Faruk Bojaxhi, zhvilluan një seri takimesh dhe shkëmbim përvoje në zonën e Muğla të Turqisë.

 

NJOFTIME