Vazhdojmë me pyllëzimet me angazhimin e bashkive që çdo ditë bëhen pjesë e kalendarit të Vitit të Pyjeve

Vazhdojmë me pyllëzimet me angazhimin e bashkive që çdo ditë bëhen pjesë e kalendarit të Vitit të Pyjeve.
Bashkia Dibër organizoi mbjelljen e 750 fidanëve të llojit Akacia në ekonominë pyjore “Kastriot Sllovë”, si detyrim kontraktual për sipërfaqen e marrë në përdorim nga subjekti Kalisi Hydropower.
Aktiviteti u zhvillua nga struktura e pyjeve të bashkisë Dibër.

 

 

 

 

NJOFTIME