Author: akpyje

Në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Pyjeve nisi sot takimi i parë me përfaqësues të strukturave përgjegjëse të sektorit të pyjeve të bashkive, në kuadër të plotësimit të evidencave tip sipas formateve të dërguara dhe afateve të parashikuara për të monitoruar dhe vlerësuar gjendjen e pyjeve dhe nivelin e administrimit nga bashkitë

Në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Pyjeve nisi sot takimi i parë me përfaqësues të strukturave përgjegjëse të sektorit të pyjeve të bashkive, në kuadër

Lexo më Shumë »

Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve në bashkinë Lushnjë në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë“Për pyjet”, në Shkollën e Mesme të Bashkuar “Kolonjë”, Kolonjë, në Shkollën e Mesme “Dhimitër Mino”, Bubullimë dhe në Gjimnazin “ Dituria”, Krutje, Lushnjë

Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve në bashkinë Lushnjë në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore

Lexo më Shumë »

Në bashkinë Mat në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet”, në Gjimnazin “28 Nëntori” dhe në Shkollën e Mesme të Bashkuar “Gjergj Kastrioti”

Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve në bashkinë Mat në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore

Lexo më Shumë »

Në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet” në Suç, në Gjimnazin “Haxhi Lata” dhe në Mat, me nxënësit e Gjimnazit “Pjetër Budi”

Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve në bashkinë Klos dhe Mat në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan

Lexo më Shumë »

Në bashkinë Klos në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore mbi rëndësinë e burimeve pyjore dhe kujdesin që duhet të tregojmë “Për pyjet” në Klos, në Gjimnazin “Shaban Çollaku” dhe në Xibër,në shkollën e Mesme të Bashkuar “Xibër”

Specialistë të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe Inxhinierë të pyjeve në bashkinë Klos në kuadër të vitit të pyjeve, ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit, zhvilluan orë mësimore

Lexo më Shumë »